Oferta noastra este sub forma de abonament – pachet de servicii, pentru bugetul si nevoile fiecarei asociatii de proprietari in parte.

  • verif. repartizare cheltuieli
  • verif. repartizare cheltuieli
  • verif. registre contabile
  • verif. state de plata
  • verif. decizii comitet
  • verif. decizii adunare generala
  • consultanta  comitet
  • consultanta  sedinte adunare generala
  • raport cenzor

Administrare personal 

Intocmire REVISAL, cf HG 500/2011
» Intocmirea, incheierea si declararea contractelor individuale de munca in REVISAL
» Intocmirea de documente care produc modificari la nivelul contractului individual de munca: actele aditionale de modificare functie, salariul negociat, norma de lucru, decizii de suspendare / incetarea a contractului individual de munca, declararea lor in noul REVISAL, conform HG 500/2011
» Intocmirea dosarului de personal, a documentelor, actelor si a declaratiilor necesare la dosar
» Intocmirea de adeverinte de vechime pentru salariatii care nu au intocmit carnet de munca
» Intocmirea, completarea de adeverinte solicitate de salariati
» Consultanta in ce priveste intocmirea / modificarea contractelor individuale de munca
» Consultanta in ce priveste redactarea fisei postului
» Consultanta in ce priveste intomirea Regulamentului de Ordine Interioara
» Suport legislativ pentru orice problema ivita in relatiile de munca
» Reprezentarea in relatia cu Administratia Financiara sau Inspectoratul Teritorial de Munca, etc.

Salarizare personal

» Calculare sporuri si adaosuri la salariul de baza: ore suplimentare, spor de noapte, spor de repaus saptamânal, conditii grele, premii, s.a.
» Calculare concedii de odihna, concedii medicale
» Verificarea pontajelor lunare
» Întocmire state de plata ale salariilor si a ordinelor de plata pentru impozitele pe salarii
» Calculare retineri si popriri salariale
» Suport legislativ pentru probleme de calcul salarial
» Întocmire si depunere declaratii lunare – sociale si fiscale (declaratia 112), formulare fiscale anuale, fise fiscale(declaratia 205)